Külastuskord

Valga Lastekodu Kurepesa laste külastamise kord

 

  1. Külastamise korra kehtestamisel lähtutakse eesmärgist säilitada ning toetada lastele olulisi suhteid ( vanematega, sugulastega, tugiisikutega), samas eesmärgiga kaitsta last emotsionaalse väärkohtlemise eest.
  2. Soovitatavad külastusajad on:

                  I rühm/ pere                            9.00-12.00 ja 16.00 -18.00

                  II ja III rühm / pere                17.00.-19.30 ; koolivaheajal  10.00- 19.30

Külastamine muudel aegadel on võimalik vastavalt eelnevale kokkuleppele.

  1. Rühma kasvataja /abikasvataja poolt registreeritakse kõik täiskasvanud külastajad. Märgitakse külastuse aeg, külastaja nimi, lapsele toodud kingitused ( üldiselt), suhtlemine lapsega. Kui külastajaga on läbiviidud vestlus, siis lühidalt ka vestluse sisu.
  2. Lapse esmakordsel külastusel on soovitav juhtaja, sotsiaaltöötaja või lapse usalduskasvataja informeerimine.
  3. Kui kasvatajal tekib kahtlus külastatava isikus, on kasvatajal õigus nõuda isikut tõendavat dokumenti.
  4. Esmakordsel külastusel tutvustatakse külalisele külastuse reegleid.
  5. Laste külastamine on keelatud alkoholi või narko joobes, samuti nakkusohtlikuna.
  6. Kasvatajal on õigus keelduda külastajat lastega kokku lubamast, kui on kahtlus, et see võib last ohustada.
  7. Vastavalt olukorrale on lastekodu töötajal õigus viibida külastuse juures.